Thành phố họp triển khai phương án cưỡng chế thực hiện Quyết định Thu hồi đất đối với các chủ sử dụng đất không chấp hành Quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu đô thị mới Tây Nam, thành phố Việt Trì (Giai đoạn 1)
Cập nhật ngày: 18/01/2024 11:12
Sáng ngày 18/01, UBND thành phố Việt Trì đã họp triển khai phương án cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với các chủ sử dụng đất không chấp hành Quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu đô thị mới Tây Nam, thành phố Việt Trì (Giai đoạn 1). Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo hội nghị.

Triển khai Dự án Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Việt Trì (giai đoạn 1), đến thời điểm hiện tại, đã có 633/892 lượt hộ gia đình, cá nhân, tổ chức chấp hành việc nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để thực hiện dự án với tổng diện tích là 17,7 ha.

Hiện nay, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư đang tiếp tục triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức vẫn không chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, không chấp hành quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để thực hiện dự án. Thành phố đã tổ chức công tác đối thoại, vận động, tuyên truyền, qua đó, đã có thêm hơn 10 hộ dân đồng ý nhận tiền, còn 26 hộ gia đình, cá nhân không đồng ý với các quyết định thu hồi đất. Để đảm bảo dự án được triển khai theo tiến độ, Thành phố sẽ tiến hành thực hiện cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 22/01/2024.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đã nghe các tổ công tác; lãnh đạo UBND phường Minh Nông và Chủ dự án báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo việc cưỡng chế đối với 26 hộ gia đình, cá nhân không chấp hành thực hiện quyết định thu hồi đất. Đến nay, các nội dung chuẩn bị cho buổi cưỡng chế đã cơ bản đầy đủ. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu: Từ nay cho đến khi diễn ra việc cưỡng chế, công tác vận động, tuyên truyền tiếp tục được tăng cường; bên cạnh đó, cần giải thích, xử lý nhanh những vấn đề người dân đang thắc mắc, chưa đồng thuận liên quan đến công tác đền bù, Luật đất đai... để người dân hiểu và chấp thuận.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho quá trình cưỡng chế phải được đặc biệt chú trọng. Các tổ tham gia cưỡng chế rà soát lại các nội dung phần việc, chuẩn bị kỹ lưỡng các nhiệm vụ được phân công, bố trí lực lượng theo phương án đã đề ra./.

 

Ngọc Hà – Đặng Dũng