Thông báo về việc đề nghị phối hợp kê khai, quy chủ các ngôi mộ tại nghĩa địa Rừng Dây, khu Tiền Phong, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Cập nhật ngày: 30/12/2023 06:19
Thông báo về việc đề nghị phối hợp kê khai, quy chủ các ngôi mộ tại nghĩa địa Rừng Dây, khu Tiền Phong, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì.

Thông báo về việc đề nghị phối hợp kê khai, quy chủ các ngôi mộ tại nghĩa địa Rừng Dây, khu Tiền Phong, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì.