Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên THPT ; nhân viên các cấp học tỉnh Phú Thọ năm 2023.
Cập nhật ngày: 26/09/2023 08:04
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên THPT ; nhân viên các cấp học tỉnh Phú Thọ năm 2023. ( Chi tiết xem đường link )

/UserFiles0/files/Data/Van%20ban%20dieu%20hanh%20thanh%20pho/Nam%202023/Thang%209/tb%20vong%202.pdf

 

/UserFiles0/files/Data/Van%20ban%20dieu%20hanh%20thanh%20pho/Nam%202023/Thang%209/danh%20sach%20v2.pdf