Thông báo xét tuyển Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã, thành phố Việt Trì năm 2023
Cập nhật ngày: 18/09/2023 08:45
Thông báo xét tuyển Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã, thành phố Việt Trì năm 2023. ( Chi tiết dưới đường link )

/UserFiles0/files/Data/Van%20ban%20dieu%20hanh%20thanh%20pho/Nam%202023/Thang%209/thong%20bao%20quan%20su.pdf