Thông báo về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng công an thành phố Việt Trì.
Cập nhật ngày: 11/05/2023 08:15
Công dân phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng Công an thành phố Việt Trì Công an thành phố Việt Trì mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thành phố theo các nội dung sau đây:

- Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ chiến sỹ trong giải quyết thủ tục hành chính.

          - Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp so với các quy định của pháp luật.

          - Những giải pháp, sáng kiến, đề nghị ban hành mới quy định về thủ tục hành chính liên quan đến người dân, tổ chức.

          Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

          - Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị: http//:pakn.dichvucong.gov.vn

          - Địa chỉ thư điện tử: catinh@phutho.gov.vn hoặc tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn

          - Gửi đến cơ quan hoặc qua số điện thoại:

          + Phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Thọ - Số 51, đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

          Số điện thoại: 069 2 646 646.

          + Đội Tổng hợp, Công an thành phố Việt Trì - khu 7, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

          Số điện thoại: 0210 3 816 816.

          * Lưu ý:

          - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

          - Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

          - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.