Thành phố tổ chức luyện tập vận hành cơ chế trong diễn tập phòng thủ dân sự thành phố Việt Trì năm 2023
Cập nhật ngày: 26/04/2023 09:56
Thực hiện các giai đoạn trong diễn tập khu vực phòng thủ dân sự thành phố Việt Trì năm 2023, chiều 24/4, thành phố Việt Trì đã tiến hành luyện tập phần vận hành cơ chế. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn- Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị.

     Tại buổi luyện tập, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố, các thành phần tham gia diễn tập đã tiến hành tập 2 nội dung: Hội nghị nhận định, đánh giá tình hình, điều chỉnh kế hoạch phòng thủ dân sự và Hội nghị giao nhiệm vụ (bổ sung) tổ chức hiệp đồng, chỉ thị đảm bảo. Bám sát kịch bản diễn tập, các lực lượng tham gia diễn tập đã thực hành các nội dung theo phân vai trong diễn tập; phát huy kiến thức theo ngành, đóng góp các ý kiến cần thiết để hoàn thiện kịch bản diễn tập.

    Qua thăm quan quá trình luyện tập, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự đã có những ý kiến đóng góp để giai đoạn vận hành cơ chế diễn tập phòng thủ dân sự thành phố Việt Trì năm 2023 diễn ra đúng trình tự, nội dung phù hợp, tạo nên thành công chung cho chương trình diễn tập.

     Để chương trình, nội dung diễn tập diễn ra thành công, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn- Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các thành phần diễn tập khu vực phòng thủ dân sự thành phố Việt Trì năm 2023 qua buổi luyện tập sẽ nghiên cứu thêm kịch bản, điều chỉnh nội dung cho phù hợp với từng phân đoạn; phát huy khả năng, nhiệm vụ xây dựng nội dung phát biểu phù hợp tại từng hội nghị, gửi văn bản về Ban chỉ huy quân sự thành phố để tổng hợp, điều chỉnh kịch bản.

                                                   

Minh Chính- Minh Quang