Chủ tịch UBND thành phố nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội và công tác đầu tư xây dựng cơ bản Quý I - 2023
Cập nhật ngày: 16/03/2023 11:16
Chiều ngày 15/3, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã triệu tập cuộc họp UBND nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội và công tác đầu tư xây dựng cơ bản Quý 1 - 2023. Các Phó chủ tịch UBND TP; Phó chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBMTTQ TP; Trưởng các Tổ chức chính trị xã hội và các phòng ban đơn vị trực thuộc đã đến dự.

     

      Quý I năm 2023, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phục hồi và tăng trưởng so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn xã hội quý I tăng 25% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc, đón tiếp nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm quan và lưu trú. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được tăng cường; chất lượng các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa luôn được duy trì; an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

      Thành phố đã chỉ đạo Chi cục Thuế, các đơn vị dự toán và UBND các phường xã tích cực triển khai nhiệm vụ thu chi ngân sách, tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn thu hiện có. Tiếp tục rà soát các vị trí thuận lợi, triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng thu cho ngân sách. Chủ động điều hành, đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản. Trong quý I, thu NSNN trên địa bàn do thành phố thực hiện ước đạt 243,17 tỷ đồng/KH 1.000 tỷ đồng, bằng 24,3% kế hoạch. Chi ngân sách cấp thành phố theo dự toán HĐND giao đạt 220,29 tỷ đồng, bằng 28,2% dự toán, bằng 152,1% so cùng kỳ.

      Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Thành phố tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 2023, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp. Hiện nay, Thành phố, các đơn vị trực thuộc thực hiện đầu tư lũy kế 287 dự án, công trình với tổng mức đầu tư lũy kế là: 9.317,5 tỷ đồng; khối lượng hoàn thành lũy kế 5.859,7 tỷ đồng (riêng quý I là 191,2 tỷ đồng).

      Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị thuộc thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II. Trong đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2040 trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Chủ động triển khai các hoạt động văn hóa, lễ hội phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng. Được chọn là đơn vị chỉ đạo điểm thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự 2023, Việt Trì cần tập trung chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt. Công tác đánh giá, xét tuyển cấp 2 cần thực hiện chặt chẽ, đảm bảo chất lượng. Ngành giáo dục quản lý chặt các nội dung huy động xã hội hóa, sớm hoàn thiện đề án phát triển giáo dục trình HĐND thông qua.

      Về thu chi ngân sách công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cần rà soát lại các thủ tục đầu tư các công trình dự án để điều chỉnh cho phù hợp. Các phòng chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ nhằm đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện. Việc quyết toán các dự án hoàn thành đảm bảo đúng quy định. Những dự án vướng mắc, đề xuất báo cáo Tỉnh xin chủ trương, phương án giải quyết. Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý các công trình công cộng, quản lý ngân sách, quản lý nguồn thu cần được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Thu Phương – Minh Quang