Việt Trì tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023
Cập nhật ngày: 14/03/2023 16:51
Trong 2 ngày 13 – 14/3, Ban CHQS Thành phố Việt Trì tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. 44 thí sinh là Chính trị viên của 22 phường xã trong thành phố đã tham gia dự thi.

     Các thí sinh trải qua 2 phần: thi kiến thức và thực hành giảng bài kiểm tra nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; các tình huống công tác tư tưởng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

       Hội thi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương; nhất là chính trị viên, chính trị viên phó ban CHQS các đơn vị dân quân tự vệ trong Thành phố. Thông qua hội thi, nhằm đánh giá đúng khả năng, trình độ của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị. Đồng thời, đây cũng là dịp để các đơn vị tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân sự quốc phòng trong tình hình mới.

     Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba cho các chính trị viên đạt thành tích.

 

Thu Phương – Minh Quang