DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
Cập nhật ngày: 08/03/2023 16:19
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ

  

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

 

Số điện thoại

 

Email

Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì

0912467207

 

Ông Lưu Đức Thọ

Chủ tịch UBND Xã Thụy Vân

0968894888

thotandan@gmail.com

Ông Nguyễn Hữu Ích

Chủ tịch UBND Xã Hùng Lô

0984750338

nguyenhuuichctkd@gmail.com

Ông Nguyễn Trung Kiên

Chủ tịch UBND Phường Gia Cẩm

0948234456

Kienqldt@gmail.com

Ông Nguyễn Anh Thái

Chủ tịch UBND Phường Tiên Cát

0982070576

thaibqldavt@gmail.com

Ông Nguyễn Ngọc Anh

Chủ tịch UBND Phường Nông Trang.

0983577688

nnanh.nt@gmail.com

Ông Nguyễn Mạnh Hà

Chủ tịch UBND Phường Bạch Hạc

0888813888

Ha71.bha@gmail.com

Ông Hoàng Xanh

Chủ tịch UBND Xã Chu Hóa

0945081789

Xanhchuhoa@gmail.com

Ông  Đào Duy Thản

Chủ tịch UBND Xã

Hy Cương

0912181299

duythan.hycuong@gmail.com

Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Chủ tịch UBND Phường Tân Dân

0912634429

nguyenquoctuanvpvt@gmail.com

Ông Bùi Văn Hương

Chủ tịch UBND Xã Phượng Lâu

0912338761

huongbuivan10@gmail.com

Ông Đỗ Hữu Kửu

Chủ tịch UBND Phường Thanh Miếu

0936344888

dohuukuu76@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Hà

Chủ tịch UBND Xã Trưng Vương

0947.514.998

nguyenhaubndtv@gmail.com

Ông Lê Quyết Chiến

Chủ tịch UBND Xã Thanh Đình

0912290222.

ducnam141108@gmail.com

Ông Bùi Mạnh Quảng

Chủ tịch UBND Xã Sông Lô

0983188558

buimanhquang @gmail.com

Ông Nguyễn Thanh Tuấn

Chủ tịch UBND Xã Kim Đức

098 3222577

thanhtuanbtdu@gmail.com

Ông Hán Đình Huy

Chủ tịch UBND Phường Minh Phương

0906.368.688

Huyhanhuyvt234@gmail.com

Ông  Phan Quốc Khánh

Chủ tịch UBND Phường Dữu Lâu

0913282674

phanquockhanhtnmt@gmail.com

Ông Nguyễn Quang Chung

Chủ tịch UBND Phường Minh Nông

0988588988

ubndminhnong@gmail.com

Bà Trần Thị Bích Lan

Chủ tịch UBND Phường Vân Phú

0915582667

Tranlanubndnt@gmail.com

Ông  Phan Quang Đăng

Chủ tịch UBND Phường Thọ Sơn

098 3046188

quangdang742013@gmail.com

Ông Đào Tiến Dũng

Chủ tịch UBND Phường Vân Cơ

0983356078

daotiendung19869@gmail.com

Ông Tạ Xuân Hợp

Chủ tịch UBND Phường Bến Gót

0915309429

taxuanhop@gmail.com