Việt Trì họp BCĐ nghe tiến độ thực hiện công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ khó khăn về nhà ở năm 2023
Cập nhật ngày: 09/03/2023 13:41
Ngày 9/3, đồng chí Đặng Trần Minh – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo rà soát các hộ khó khăn về nhà ở thành phố đã chủ trì cuộc họp nghe các thành viên BCĐ báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ khó khăn về nhà ở năm 2023 và những năm tiếp theo.

     

     Tại cuộc họp, lãnh đạo UBMTTQ thành phố - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ khó khăn về nhà ở năm 2023 và những năm tiếp theo. Theo đó, năm 2023, thành phố có 41 hộ gia đình trong diện có đất và đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Trong đó, có 18 hộ nghèo, cận nghèo; 20 hộ khó khăn và 03 hộ gia đình chính sách.

     Các thành viên BCĐ cũng đã báo cáo quá trình thực hiện hiện vụ được phân công theo địa bàn phụ trách; nêu lên những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án tháo gỡ nhằm giúp các hộ cải thiện vấn đề khó khăn nhà ở.

     Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trần Minh – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng BCĐ nhấn mạnh: Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của thành phố đối với công tác an sinh xã hội, giúp các hộ dân có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước cải thiện và nâng cao mức sống.

      Đồng chí yêu cầu thành viên BCĐ cần tiếp tục phát huy tinh thần, vào cuộc trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, đánh giá sát đúng, chính xác về nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa nhà ở của các hộ. Đặc biệt, tích cực vận động các nguồn lực kinh phí và vật liệu xây dựng để nâng mức hỗ trợ giúp các gia đình giảm bớt khó khăn. Đối với các hộ chưa có đất ở hoặc đất còn tranh chấp, chưa hợp pháp thì các thành viên BCĐ phối hợp với các địa phương và phòng ban chuyên môn để tìm phương án giải quyết tối ưu hỗ trợ cho các gia đình. 

Thu Phương – Minh Quang