Thông báo về việc thay đổi địa điểm của Ban tiếp công dân thành phố Việt Trì
Cập nhật ngày: 09/03/2023 09:41
Thông báo về việc thay đổi địa điểm của Ban tiếp công dân thành phố Việt Trì