Xã Chu Hóa tổ chức đại hội nông dân khóa X
Cập nhật ngày: 08/03/2023 11:04
Ngày 7/3, Hội nông dân xã Chu Hóa đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã luôn đoàn kết, chủ động xây dựng chương trình hoạt động, Công tác tuyên truyền vận động luôn được coi trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên. Hội nông dân xã đã tổ chức vận động hội viên tham gia đóng góp tiền, ngày công, tự nguyện hiến đất phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất.

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã có nhiều mô hình tiêu biểu giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương. Hàng năm, có 70% số hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Trong nhiệm kỳ, Hội nông dân xã đã thành lập được 1 tổ hợp tác chăn nuôi tổng hợp, 1 tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi thủy sản nội địa, 1 tổ hội nghề nghiệp sản xuất đồ mộc, 1 HTX.

Hoạt động cung ứng hỗ trợ vốn cho nông dân được thực hiện hiệu quả, đã giúp hội viên có nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất, phát triển kinh tế. Đến nay, xã Chu Hóa đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội nông dân xã Chu Hóa phấn đấu thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; xây dựng phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu hội cấp trên giao; có 98% hội viên đạt hộ gia đình văn hóa; hàng năm có từ 65% hội viên đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; giúp 1 – 2 hộ nông dân thoát nghèo…

Đại hội đã bầu BCH hội mới gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

 

 

Thu Phương – Minh Quang