Việt Trì: Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2023
Cập nhật ngày: 02/03/2023 08:44
Ngày 2/3, Trường chính trị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Thành ủy Việt Trì tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2023. Dự khai giảng có đồng chí Đặng Trần Minh- Phó bí thư thường trực Thành ủy; đại điện Ban giám hiệu trường Chính trị tỉnh.

Trong thời gian 7 ngày, các đảng viên mới sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ thành phố Việt Trì và một số đảng bộ trên địa bàn sẽ được các giảng viên truyền đạt 10 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương là: Chủ nghĩa Mac- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, trong thời gian khóa học, học viên còn được nghiên cứu thực tế tại Khu di tích lịch sử K9- Đá Chông và viết bài thu hoạch

Trên cơ sở kiến thức được truyền đạt, mỗi đảng viên mới xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để  trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

                                           

Minh Chính- Đặng Dũng