Việt Trì phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 - năm 2022.
Cập nhật ngày: 10/10/2022 13:28
Ngày 10/10/2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP thành phố Việt Trì đã tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất, đánh giá thang điểm đối với các sản phẩm tham gia chương trình OPCOP đợt 2 - năm 2022. Đồng chí Phạm Xuân Hiệp – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng OCOP chủ trì hội nghị.

      Sản phẩm tham gia phân hạng OPCOP đợt 2 năm 2022 gồm 03 sản phẩm là: Du lịch cộng đồng Hùng Lô, Đông trùng hạ thảo Nam Dương – phường Vân Phú và Mỳ dinh dưỡng vị rau ngót Tuyết Lan – xã Hùng Lô. Đây là những sản phẩm địa phương được đánh giá là có khả năng tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có tiềm năng phát triển; đặc biệt với sản phẩm Du lịch cộng đồng Hùng Lô - là sản phẩm đầu tiên của tỉnh ở lĩnh vực du lịch tham gia đánh giá tại chương trình OPCOP.

        Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 thành phố đã cùng đánh giá các tiêu chí, chấm điểm thông qua hồ sơ sản phẩm và mẫu sản phẩm. Do đây là những sản phẩm đã có thương hiệu, uy tín trên thị trường, được chủ thể sản xuất đầu tư từ sản xuất đến quảng bá, đưa ra thị trường tiêu thụ nên các ý kiến của Hội đồng OCOP thành phố đều nhất trí 03 sản phẩm đạt tiêu chuẩn trình hồ sơ sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng cấp tỉnh.

        Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Hiệp yêu cầu Phòng Kinh tế thành phố tham mưu chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu trình Chủ tịch Hội đồng đề nghị cấp Tỉnh đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP cho các sản phẩm đủ điều kiện; đồng thời đề xuất các sản phẩm tiềm năng tham gia chương trình OCOP trong những năm tiếp theo./.

 

 

Thu Phương – Minh Quang