Giới thiệu về xã Trưng Vương
Cập nhật ngày: 05/10/2018 11:51
Xã Trưng Vương là xã nằm ở hữu ngạn Sông Lô, phía Đông Nam thành phố Việt Trì, nơi có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa. Nhân dân trong xã đoàn kết nhất trí, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giành nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ anh hùng.

        Xã Trưng Vương với tổng diện tích tự nhiên là 571,69ha, chiều dài khoảng 3,5 km, chiều rộng trên 1,7km, có gianh giới phía Bắc giáp với phường Dữu Lâu, phía Nam giáp xã Sông Lô và phường Thanh Miếu; phía Tây giáp với phường Tân Dân, phường Tiên Cát và phường Thọ Sơn, phía Đông là dòng Sông Lô.

        Xã Trưng Vương được ra đời từ những năm 1946, sau 29 năm hợp nhất đến năm 1996 xã Trưng Vương cơ bản ổn định gồm 5 thôn ( Thôn Nội, thôn Ngoại thuộc Lâu Thượng, thôn Hương Lan, thôn Thượng, thôn Hạ) với 14 khu dân cư­­. Dân số tính đến cuối năm 2018  có: 2569 hộ tương đương 8675 nhân khẩu, xã đã được phong tặng danh hiệu xã anh hùng lực lượng vũ trang .

        Đảng bộ xã Trưng Vương, có: 502 Đảng viên sinh hoạt tại 19 Chi bộ; trong đó có: 14 chi bộ nông nghiệp nông thôn, 3 chi bộ Trường học. 01 chi bộ Quỹ tính dụng nhân dân, 01 Chi bộ doanh nghiệp tư nhân. Trên địa bàn xã có 3 nhà trường của 3 cấp học cơ sở, có đủ đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên phục vụ cho công tác giảng dạy của nhà trường. Đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản đều đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Xã có 01 Trạm y tế, đã được cộng nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế từ năm 2007, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân,  cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

        Nổi bật trong những năm qua là cơ sở hạ tầng kỹ thuật sản xuất và hạ tầng phúc lợi công cộng ngày càng hoàn thiện; Đa dạng ngành nghề dịch vụ, việc làm được đảm bảo; sản xuất nông nghiệp phát triển, thu nhập kinh tế của nhân dân không ngừng tăng lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 29,5 triệu đồng/người/1 năm.

         Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở từ xã đến khu dân cư duy trì, hoạt động tốt, có hiệu quả, thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ, quy định của tổ chức, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được ổn định, giữ vững, địa phương tập trung phát triển kinh tế nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo diện mạo mới cho xã nhà, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng đời sống văn hoá mới, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc./.