Ngày 27/6, BCH Đảng bộ Thành phố Việt Trì đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Quán triệt, triển khai một số nghị quyết, văn bản quan trọng của Trung ương và Tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn – uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, các hoạt động đầu tư, thương mại dịch vụ tuy chịu tác động của suy thoái kinh tế song vẫn được duy trì ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn xã hội ước đạt 13.543 tỷ đồng, bằng 53,7% so với kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ. Lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi ngân sách đúng quy định. Thu NSNN trên địa bàn do thành phố thực hiện 531,24 tỷ đồng, đạt 48,3% kế hoạch, bằng 88,4% so với cùng kỳ.

Thành phố đã hoàn thành Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2040, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện tốt các nhiệm vụ lập, phê duyệt các quy hoạch cục bộ các xã, phường, khu vực theo thẩm quyền. Tăng cường chỉ đạo nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 2024; tiếp tục triển khai các công trình chuyển tiếp, đầu tư một số công trình, dự án mới đúng quy định. Tăng cường chỉ đạo rà soát, giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất. Các hoạt động quản lý đô thị, quản lý tài nguyên môi trường được tăng cường. Chú trọng chỉ đạo giải quyết các vướng mắc về đất đai trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chỉnh trang, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Hoàn thành và triển khai Quy chế Quản lý đô thị sửa đổi.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt, tập trung vào  dịp năm mới, Tết Nguyên đán và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn. Nhiều chương trình được tổ chức thành công, tạo ấn tượng sâu sắc đến người dân và du khách. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa; đầu tư xây mới, sửa chữa nhà văn hoá khu dân cư, tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn gắn với mục tiêu xây dựng Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Chỉ đạo ngành giáo dục Thành phố duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học của các nhà trường. Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024, tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024 - 2025; tổ chức tốt việc kiểm tra đánh giá năng lực, tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Văn Lang; phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn. Công tác đảm bảo đời sống, lao động, việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện có hiệu quả.

Cấp ủy, chính quyền Thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong khối nội chính triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, duy trì tốt hoạt động phối hợp. Chỉ đạo lực lượng vũ trang triển khai đồng bộ nhiệm vụ QSQP địa phương; duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác tuyển quân, giao nhận quân năm 2024 đảm bảo đủ quân số và chất lượng. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2019-2024. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng đột xuất, bất ngờ.

Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Thành uỷ đặc biệt chú trọng tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 và Hội nghị lần thứ 9 của BCH Trung ương Đảng. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết. Chỉ đạo Ban chỉ đạo 35 Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác rà soát quy hoạch cán bộ thành phố và cơ sở các giai đoạn. Chỉ đạo hoàn thiện và triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo đúng quy trình, tiến độ; chỉ đạo hoàn thiện Đề án vị trí việc làm đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp của thành phố. Thực hiện tốt công tác tổ chức Đảng và đảng viên. 6 tháng đã thành lập mới 02 chi bộ doanh nghiệp ngoài Nhà nước; kết nạp 95 đảng viên (đạt 47,5% kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội và đạt 18,7% chỉ tiêu Tỉnh giao); chỉ đạo thành lập, ra mắt chi bộ Quân sự xã, phường trên địa bàn TP. Hướng dẫn tổ chức trao tặng và truy tặng 706 Huy hiệu Đảng dịp 3/2, 19/5 đảm bảo đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn – uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh: Năm 2024 là năm quan trọng, quyết định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2026 đã đề ra. Vì vậy, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, đề nghị các chi đảng bộ, các đơn vị, địa phương phải đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ, cộng đồng trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; vận dụng linh hoạt các chính sách, các giải pháp để ứng phó với tình hình khó khăn trước mắt; khắc phục tồn tại, vướng mắc hạn chế đã được chỉ ra.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn yêu cầu các chi, đảng bộ đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính, đầu tư công, phát triển dịch vụ, du lịch và xây dựng đô thị văn minh hiện đại; phấn đấu đến cuối năm 2024, cơ bản các chỉ tiêu Đại hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, tập trung triển khai công bố Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040 đã được Chính phủ phê duyệt làm cơ sở thực hiện tốt công tác quy hoạch phân khu, chuyên ngành; triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch, đẩy mạnh tiến độ khởi công các công trình đã cho chủ trương đầu tư; tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư công; giảm nợ đọng xây dựng cơ bản, thực hiện tốt các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu. Tăng cường công tác chuẩn bị và đấu giá đất tạo nguồn thu trả nợ xây dựng cơ bản và đầu tư xây dựng các công trình phát triển KT-XH. Bên cạnh duy trì thực hiện tốt các chỉ tiêu trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, Bí thư Thành uỷ cũng đề nghị, Việt Trì triển khai đúng tiến độ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025 đảm bảo giữ vững ổn định tình hình chính trị và đời sống nhân dân ; nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; đồng thời chuẩn bị các nhiệm vụ phục vụ cho Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau hội  nghị  sơ kết, BCH Đảng bộ Thành phố đã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình bầu cử chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị đồng chí  Phạm Xuân Hiệp - Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ khoá XXI nhiệm kỳ  2020-2025.

 

                                               

Thu Phương – Minh Quang
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.