CỔNG thông tin điện tử thành phố việt trì

Đơn vị Xã Thụy Vân

Khái quát xã Thụy Vân
Cập nhật ngày: 30/11/2022 08:04
Thụy Vân là một xã đồng bằng, có diện tích đất tự nhiên rộng 986 ha với 15.137 nhân khẩu. Thụy Vân nằm ở phía Tây Nam thành phố Việt Trì, phía Đông giáp phường Minh Nông và xã Tân Đức, phía Tây giáp xã Thanh Đình, phía Bắc giáp phường Minh Phương và Vân Phú, phía Nam giáp xã Cao Xá ((Huyện Lâm Thao).

Trong phát triển kinh tế, những năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thụy Vân đã chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, kịp thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hiện nay, các ngành Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 60%; nông nghiệp chiếm 30%, chăn nuôi chiếm 10% tỷ trọng các ngành.

Thụy Vân có thế mạnh trong phát triển các ngành nghề dịch vụ. Đây là địa phương có khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Phú Thọ, là điều kiện cho sản xuất các ngành như cơ khí, gò hàn, nhôm kính, sản xuất Vật liệu xây dựng… Nhiều hộ gia đình đã mở các dịch vụ nhà trọ, ăn uống, kinh doanh xây dựng…. đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn. Thế mạnh của Thụy Vân là ngành nghề xây dựng, hiện trên địa bàn có hàng chục công ty được cấp phép kinh doanh. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, Thụy Vân hiện có 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS, các trường đều đã đạt chuẩn Quốc gia. Nhờ quan tâm đến công tác giáo dục, đội ngũ giáo viên giỏi và học sinh giỏi ngày càng tăng, chất lượng lên lớp luôn đạt trên 96 đến 100%. Trạm y tế xã được công nhận đạt chuẩn y tế giai đoạn II. Thụy Vân là xã có một số lượng lớn người dân theo đạo Công giáo, tuy nhiên, do làm tốt công tác tuyên truyền mà người dân theo đạo vẫn luôn thực hiện tốt các chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước, sống hòa hợp với lợi ích cộng đồng, chính quyền cũng tạo mọi điều kiện cho người dân theo đạo được thực hiện tự do tín ngưỡng. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội luôn được đảm bảo, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, an ninh quốc phòng được giữ vững, xã không có điểm nóng về tệ nạn xã hội. 

 Trong công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, hiện nay, xã Thụy Vân đã đầu tư nâng cấp khang trang các công trình như Trường mầm non Thụy Vân; Trạm y tế xã… Đặc biệt, năm 2013, xã đã được UBND Tỉnh công nhận là đơn vị đầu tiên đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới với 19/19 tiêu chí đạt. Cũng nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, với chính sách Nhà nước và nhân dân cùng làm, hiện nay, các thiết chế điện - đường - trường - trạm đã hoàn thiện.

Trong công tác xây dựng củng cố chính quyền, xã Thuỵ Vân đã chú trọng các nhiệm vụ chủ yếu, các tiêu chí pháp lệnh để chỉ đạo thực hiện. Vì vậy các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, tuyển quân, thu chi ngân sách, chi tiêu khác đều hoàn thành và vượt kế hoạch Thành phố giao. Đội ngũ cán bộ UBND xã được chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu công tác , các ban ngành, đoàn thể nhân dân luôn tham dự đầy đủ các cuộc họp của UBND, thường xuyên kết hợp với UBND xã tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch của UBND xã trong xây dựng, phát triển kinh tế xã hội.

Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ xã, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt kinh tế - xã hội của Thụy Vân đang ngày càng khởi sắc. Xã cũng đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công; Huân chương Lao động Hạng Nhì, Hạng Ba; UBND tỉnh tặng Kỷ niệm chương cùng nhiều Bằng khen, giấy khen của Tỉnh và Thành phố.

Năm 2021 xã Thụy Vân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về công tác tổ chức Đại hội thể dục, thể thao xã Thụy Vân lần thứ IX năm 2021.

Năm 2022 xã Thụy Vân được nhận bằng khen của Bộ văn hóa thể thao và du lịch trong phong trµo thi ®ua thùc hiÖn c«ng t¸c V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch n¨m 2022.

UBND xã Thụy Vân
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Tin sự kiện