CỔNG thông tin điện tử thành phố việt trì

Đơn vị Xã Thanh Đình

Giới thiệu xã Thanh Đình
Cập nhật ngày: 30/11/2022 08:06
Thanh Đình là xã vùng ven Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng, nằm ở phía Bắc của thành phố Việt Trì. Xã có diện tích tự nhiên là 790,34 ha; dân số tính đến tháng 9/2022 là 8.650 nhân khẩu trên 2.656 hộ, được phân bố ở 7 khu dân cư. Xã Thanh Đình vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014 và đạt xã nông thôn mới vào năm 2016.

- Địa chỉ: Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Đình: Khu 6, xã Thanh Đình, Thành phố Việt Trì.

- Đảng bộ xã Thanh Đình: có 13 chi bộ Đảng với 324 đảng viên (07 chi bộ khu dân cư, 03 Chi bộ trường học, 01 Chi bộ Công an xã, 01 Chi bộ HTXNN, 01 Chi bộ doanh nghiệp tư nhân).

- Cán bộ, công chức xã: gồm  20 người (trong đó cán bộ xã là 10 người, công chức là 10 người) và cán bộ không chuyên trách: 08 người.

Xã Thanh Đình được thành lập từ năm 1954, trải qua 62 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy- HĐND- UBND thành phố, sự phối kết hợp của UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể chính trị- xã hội thành phố Việt Trì; Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Thanh Đình luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; qua đó, xã Thanh Đình cơ bản đạt được những kết quả quan trọng về mọi mặt. Cơ cấu kinh tế có bước phát triển khá, hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền luôn được củng cố, hệ thống chính trị từ xã đến khu dân cư luôn được kiện toàn, phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cơ quan Đảng, Chính quyền xã Thanh Đình nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Là xã tiếp giáp với KCN Thụy Vân- TP. Việt Trì, hiện nay trên địa bàn xã có 25 công ty, doanh nghiệp; có 3.775 lao động (chiếm 83,9% số lao động của xã) hiện đang làm trong các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương. Trong những năm qua, TTCN, Thương mại dịch vụ trên địa bàn xã có những bước phát triển mạnh, đa dạng ngành nghề, việc làm đảm bảo, thu nhập kinh tế của nhân dân không ngừng tăng lên; thu nhập bình quân trên đầu người năm 2022 ước đạt 55,6 triệu đồng/người/ năm.

Hiện nay trên địa bàn xã có Làng nghề hoa đào Nhà Nít, sản phẩm Mật ong Gia Ninh đạt tiêu chuẩn OCOP, chăn nuôi cá thương phẩm…. là những thế mạnh nhằm đẩy mạnh phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn trong thời gian tới.

Trên địa bàn xã có 03 Trường học công lập và 01 Trường mầm non tư thục. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các trường được đầu tư và ngày càng hoàn thiện, đội ngũ cán bộ, giáo viên đều đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 03 Trường học trên địa bàn đều đạt Chuẩn Quốc gia (trong đó, Trường Tiểu học Thanh Đình đạt chuẩn QG mức độ 2).

Trạm y tế xã đã đạt chuẩn Quốc Gia, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác dân số- KHHGĐ, công tác bảo vệ chăm sóc bà mẹ, trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tỷ lệ gia đình văn hóa các năm duy trì đạt từ 95% trở lên. 7/7 Khu dân cư đều đạt Khu dân cư văn hóa. Xã nhiều năm liền đạt xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Năm 2021 được UBND thành phố Việt Trì khen thưởng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 5 năm liên tục (2017- 2021).

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, Chính quyền xã Thanh Đình tập trung chỉ đạo thực hiện 02 khâu đột phá “Huy động các nguồn lực, tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa đô thị”; Đẩy mạnh khai thác các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo, sửa chữa và xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, trật tự đô thị. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan xã nông thôn mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành Quy chế quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa- văn minh trong nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong liên hệ giải quyết công việc. Nâng cao chất lượng phục vụ trong giải quyết các TTHC. Đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, trên cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, năng lực quản lý điều hành của Chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh- quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội. Phấn đấu xây dựng xã Thanh Đình đạt xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, xã Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Đình nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra./.

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Tin sự kiện