CỔNG thông tin điện tử thành phố việt trì

Đơn vị Xã Sông Lô

Khái quát đặc điểm xã Sông Lô
Cập nhật ngày: 30/11/2022 07:26
Địa chỉ của Đảng ủy - HĐND - UBND xã Sông Lô: Khu 3 xã Sông Lô – TP Việt Trì – tỉnh Phú Thọ. Xã Sông Lô nằm ở phía nam Thành phố Việt Trì, phía đông giáp với huyện Sông Lô, phía tây giáp với xã Thanh Miếu, phía nam giáp với xã Bến Gót, phía Bắc giáp với xã Trưng Vương. Tổng diện tích tự nhiên 536,6 ha trong đó đất nông nghiệp là 292,29 ha gồm: Đất trồng lúa 98,7 ha, đất trồng rau màu 100,3 ha, đất trồng cây lâu năm 56,7 ha, đất nuôi trồng thủy sản 36,6 ha. Đất đai khá bằng phẳng và màu mỡ, diện tích trồng lúa và nuôi trồng thủy sản cơ bản thuận lợi cho việc đầu tư thâm canh, diện tích đất màu chiếm 90% là bãi phù xa rất thuận lợi cho phát triển chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp. Toàn xã có 1538 hộ với 5305 nhân khẩu được bố trí tại 4 khu hành chính, số người lao động trong độ tuổi chiếm 56,6 %.

Từ năm 1986 đến nay trải qua 36 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND - UBND thành phố, sự phối kết hợp của các ngành, đoàn thể, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sông Lô đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, không ngừng phấn đấu vươn lên đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế xã hội xây dựng hệ thống chính trị.

Trong giai đoạn cách mạng mới cùng với những thành tựu đã đạt được xã Sông Lô có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân trong xã  phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực cố gắng rất lớn, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nhiệm vụ đề ra Đảng ủy - HĐND - UBND xã  luôn giữ vững ổn định chính trị,trật tự an toàn xã hội củng cố Quốc phòng - an ninh. Tập trung chỉ đạo phát triển KT-XH, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Quản lý, khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn phục vụ cho chi thường xuyên và chi cho đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực Văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Hiện nay, xã  đang tập trung khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của xã , khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển dịch vụ, trong đó phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình là mũi nhọn, trên cơ sở thu hút các nguồn đầu tư, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên xã, liên thôn trên địa bàn, Đầu tư nâng cấp các hạng mục, phòng học chức năng trường THCS Sông Lô để đảm bảo đạt chuẩn mức độ 2. Đẩy mạnh khai thác các nguồn thu, nhất là các nguồn thu từ đất và đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường bê tông nhựa tại khu dân cư; cải tạo sửa chữa các nhà văn hóa và xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao... Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, không để xảy ra vi phạm lấn chiếm đất đai, lòng đường vỉa hè, xây dựng không phép, không đúng quy hoạch. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường và phong trào xây dựng xã  xanh - sạch - đẹp; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của mỗi người dân trong chấp hành quy chế quản lý đô thị của Thành phố, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ văn hóa - xã hội, trong đó chú trọng: Duy trì đơn vị chuẩn quốc gia về giáo dục, y tế  phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao, các công trình công cộng trong các khu dân cư. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong liên hệ giải quyết công việc. Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, trên cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội; phấn đấu xây dựng xã Sông Lô trở thành xã  nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Tin sự kiện