Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 2248/UBND-GD
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 08/09/2021
Ngày có hiệu lực : 08/09/2021