Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 310/UBND-QLÐT
Người ký : PCT Phạm Xuân Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 08/02/2021
Ngày có hiệu lực : 08/02/2021