Loại văn bản : Thông Báo
Số hiệu : 1897/TB-UBND
Người ký : Chủ tịch UBND - Nguyễn Ngọc Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 24/12/2020
Ngày có hiệu lực : 24/12/2020