Loại văn bản : Quyết Định
Số hiệu : 4206/QÐ-UBND
Người ký : Chủ tịch UBND - Nguyễn Ngọc Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 31/12/2020
Ngày có hiệu lực : 31/12/2020