Loại văn bản : Quyết Định
Số hiệu : 23/QÐ-CQCQ
Người ký : PCT Phạm Xuân Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 09/09/2021
Ngày có hiệu lực : 09/09/2021