Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 806/KH-UBND
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 06/04/2021
Ngày có hiệu lực : 06/04/2021