Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 799/KH-UBND
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 05/04/2021
Ngày có hiệu lực : 05/04/2021