Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 319/KH-UBND
Người ký : Chủ tịch UBND - Nguyễn Ngọc Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 08/02/2021
Ngày có hiệu lực : 08/02/2021