Loại văn bản : Các Văn Bản Khác
Số hiệu : 793/ÐL-BTC
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 05/04/2021
Ngày có hiệu lực : 05/04/2021