Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), UBND thành phố Việt Trì đã và đang tăng cường thực hiện nhiều giải pháp.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai áp dụng thí điểm, tiến tới nhân rộng các sáng kiến, mô hình mới và các giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên ngành và các lĩnh vực được phân cấp. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong hoạt động công vụ; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm. Gắn công tác thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại công chức, viên chức với thực hiện CCHC.

Trong đó, phòng Nội vụ thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các phường xã để hoàn thành nhiệm vụ điều tra xã hội học để xác định SIPAS; PAR INDEX. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định; Thực hiện kiểm tra CCHC, công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; nâng cao chất lượng, thái độ, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND Thành phố và tại UBND các phường, xã nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi có sai sót trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, vận hành và tích hợp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ; cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng dịch vụ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Mục tiêu: Trong năm 2021, thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện đạt tỷ lệ tối thiểu 20%; cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu 15%. Mỗi năm tiếp theo tăng tối thiểu 20% ở mỗi cấp cho đến khi đạt tỷ lệ 100%. Đến năm 2025, tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện trên môi trường điện tử; tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó tỷ lệ giao dịch thanh toán đạt 30% trở lên.

Phòng Tư pháp, phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách tài chính công. Phấn đấu đến năm 2025, có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm đạt tỷ lệ 100%.

Phòng Kinh tế thành phố tiếp tục theo dõi, tham mưu, đề xuất với UBND  thành phố nâng cao chất lượng trong Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng - ISO 9001:2015 vào cơ quan hành chính nhà nước./.

 

Thùy Dung
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Quản lý đô thị
Đồng chí Phạm Xuân Sơn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị tại phường Minh Phương
Sáng 16/8, đồng chí Phạm Xuân Sơn- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố đã đi kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị tại tuyến đường Đại Nải và khu vực Chợ Minh Phương- phường Minh Phương. Cùng đi có lãnh đạo Đội...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang